Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

pulapkazmarzen
Chcę mieć coś swojego. Coś co będę kochać. Bo ja tak naprawdę najbardziej w życiu chcę kogoś kochać.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pulapkazmarzen
Don't let people with small minds tell you that your dreams are too big.
— DMX
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pulapkazmarzen
4634 6f99
Reposted fromkarmacoma karmacoma
pulapkazmarzen
Za dużo myślę,  Za bardzo chcę,  Za mocno czuję,  Za gęsto śnię..
— M.P
Reposted fromdashuri dashuri viacytaty cytaty

July 09 2015

pulapkazmarzen

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viakudi kudi
pulapkazmarzen
8091 c687 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacytaty cytaty
pulapkazmarzen
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiezwykla niezwykla

July 08 2015

pulapkazmarzen
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viakarr4mba karr4mba
pulapkazmarzen
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viakrainakredek krainakredek
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viakasprzak88 kasprzak88
pulapkazmarzen
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamaliwa maliwa
pulapkazmarzen
8944 d096
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakudi kudi
pulapkazmarzen
Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko (...)
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viakudi kudi
pulapkazmarzen
7133 5f32 500
Reposted fromtooskaa tooskaa viakudi kudi
pulapkazmarzen
8422 4f49
pulapkazmarzen
4214 d4da
bardzo.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianiezwykla niezwykla
pulapkazmarzen
Czuję, że jeszcze wrócisz.
— zapominanie
Reposted fromzapominanie zapominanie vianiezwykla niezwykla
pulapkazmarzen
zainteresuj się mną, mam Ci tyle do opowiedzenia..
— :(
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
pulapkazmarzen
6787 d855
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiezwykla niezwykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl