Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2017

pulapkazmarzen
Reposted fromjasminum jasminum viakarmacoma karmacoma

July 10 2015

pulapkazmarzen
6066 2c06
Reposted fromolass olass viamagiciansassistant magiciansassistant
pulapkazmarzen

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
pulapkazmarzen
4888 1750
Reposted fromikhakima ikhakima viaweselefigara weselefigara
pulapkazmarzen
1674 7c36 500
Reposted fromikhakima ikhakima viasplendiid splendiid
pulapkazmarzen
Czujesz w sobie pieśń? Śpiewaj. Czujesz, że wszystko się zamyka? Pozwól, aby się zamknęło. To właśnie znaczy być naturalnym. Bycie naturalnym nie oznacza, że trzeba być zawsze otwartym- nie jesteś sklepem całodobowym. Czasem trzeba się zamknąć. Bycie prawdziwym to niesprzeciwianie się temu, co się dzieje. Nocą płatki lotosu są stulone, rankiem się otwierają- to właśnie jest naturalny proces.
— Osho, 'Równowaga ciała i umysłu'.
Reposted fromretro-girl retro-girl vianadzienie nadzienie
pulapkazmarzen
pulapkazmarzen
9966 0747 500
pulapkazmarzen
8239 0781 500
pulapkazmarzen
0755 9f2b 500
Reposted fromcalifornia412 california412 vianiezwykla niezwykla
pulapkazmarzen
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 vianiezwykla niezwykla
pulapkazmarzen
8651 fc81
Reposted fromneza neza vianiezwykla niezwykla
pulapkazmarzen
Chcę mieć coś swojego. Coś co będę kochać. Bo ja tak naprawdę najbardziej w życiu chcę kogoś kochać.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pulapkazmarzen
Don't let people with small minds tell you that your dreams are too big.
— DMX
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pulapkazmarzen
4634 6f99
Reposted fromkarmacoma karmacoma
pulapkazmarzen
Za dużo myślę,  Za bardzo chcę,  Za mocno czuję,  Za gęsto śnię..
— M.P
Reposted fromdashuri dashuri viacytaty cytaty

July 09 2015

pulapkazmarzen

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viakudi kudi
pulapkazmarzen
8091 c687 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacytaty cytaty
pulapkazmarzen
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiezwykla niezwykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl